Ponad 250 zaufanych firm
Szeroka oferta
Indywidualne podejście
Pobierz katalogi PDFWyślij zapytanie

Usługi 5S

1. S – Sortowanie

Właściwe przeprowadzenie kroku sortowania pozwala
na eliminację wielu problemów związanych z
nadmiarem rozmaitych przedmiotów na stanowiskach
pracy, takich jak np.:

 • „zagracenie” stanowisk zbędnymi przedmiotami, powodującymi utrudnienia we właściwymwykonywaniu zadań,
 • marnotrawstwo czasu na odnajdowanie przez pracownika właściwego wyposażenia, narzędzi,materiałów oraz informacji,
 • zbędne zapasy materiałów, części i komponentów do produkcji, przechowywane na stanowiskach i tworzące tym samym dodatkowe koszty oraz ukrywające istniejące problemy,
 • nieuzasadnione rozmiary stanowisk, zastawionych szafami, półkami i regałami, powodujące fizyczne bariery w komunikacji oraz utrudniające doskonalenie przepływu materiału i informacji, a także zajmujące zbyt wiele powierzchni.

2. S – Systematyka

Organizacja oraz oznaczenie wszystkich elementów
stanowiska pracy (materiały, narzędzia, przyrządy,
instrukcje, dokumenty itp.), aby były one łatwe do
użycia i odłożenia na swoje miejsce, jak również do
odnalezienia identyfikacji przez każdego pracownika.

Warte podkreślenia jest tutaj słowo „każdego”,
ponieważ to właśnie przejrzystość i pełna wizualność
miejsca pracy powinna być celem głównym drugiego
etapu 5S.

Wdrożenie odpowiednich narzędzi kontroli wizualnej
pozwala na wyeliminowanie wielu rodzajów
marnotrawstwa na stanowiskach pracy.

3. S – Sprzątanie

Jako główne cele do osiągnięcia w
tym kroku wymienić należy:

 • utrzymanie obszaru wdrożenia 5S w dobrym stanie przez właściwe czyszczenie stanowiska oraz jego konserwację, identyfikację źródeł i przyczyn powstawania zanieczyszczeń, brudu, wycieków płynów itp. a następnie ich eliminację, identyfikację i precyzyjne określenie zakresu zadań i czynności przy czyszczeniu miejsca pracy poprzez utworzenie instrukcji i harmonogramów czyszczenia,
 • ujawnienie materiałów oraz dokumentów o zbliżającym się terminie przedłożenia klientowi, czy to zewnętrznemu, czy wewnętrznemu

4. S – Standaryzacja

Implementację tego etapu 5S
osiągnąć można poprzez:

 • stworzenie dokładnych instrukcji wykonywania wszystkich czynności w zakresie pierwszych trzech kroków 5S,
 • określenie zakresu czynności oraz odpowiedzialności pracowników za działania 5S,
 • podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie zmian doskonalących stanowiska pracy przed powrotem do stanu poprzedniego.

5. S – Samodyscyplina

Wśród najistotniejszych narzędzi
wspomagających audyty stanowisk
pracy.

 • audyty takie mają na celu przede wszystkim identyfikację odstępstw w funkcjonowaniu stanowisk pracy od założonych standardóww przypadku stwierdzenia niezgodności, określenie niezbędnych działań korygujących,
 • Przeprowadzane regularnie i zawsze wg ustalonego harmonogramu oraz określonej karty audytu pozwalają na szybkie odkrycie nieprawidłowości, oraz wyznaczenie niezbędnych działań dla ich eliminacji, terminu oraz odpowiedzialnych za ich podjęcie. Metodę 5S, stosowaną dla stanowisk produkcyjnych, biurowych, magazynowych i usługowych.
Specjalnie dla naszych klientów został uruchomiony telefon emergency 24/7 +48 733-718-100